POVIJEST TENIS KLUBA „UMAG“

Povijest Tenis kluba Umag

Objava 01.07.2015.

Tenis klub Umag osnovan je 27.12.1995.godine

Tenis klub „UMAG“ osnovan je na Osnivačkoj skupštini 27.12.1995.godine. Klub je osnovan na inicijativu dvanaest teniskih entuzijasta i to Božić Vladimira, Buršić Borisa, Gržetić Slavka, Krnić Slobodana, Matošević Erlea, Miketek Steve, Načinović Valtera, Oković Klaudia, Prodan Stelia, Radetić Gracijana, Šimunić Branka i Vlačić Valtera.

Osnivačku Skupštinu otvorio je Predsjednik inicijativnog odbora Erle Matošević.

Na skupštini je donesen Statut kluba, usvojen je i naziv TENIS KLUB „PUNTA“ UMAG sa sjedištem na Punti. Izabrano je vodstvo kluba. Za Predsjednika kluba izabran Stevo Miketek, za tajnika Stelio Prodan za dopredsjednika Erle Matošević a za rizničara Valter Načinović. Pored vodstva kluba u Predsjedništvo kluba izabrani su još Vladimir Božić, Valter Vlačić, Boris Buršić i Klaudio Oković. Za devetog člana Predsjedništva Skupština je odlučila da istog imenuje „Istraturist“ Umag.

Klub se koristi terenima Istraturista na Punti koje u zakupu drži Boris Buršić, sa kojim je sačinjen ugovor o korištenju istih od strane kluba.

1996.godine klub se povećava na 37 članova, a 1998 godine klub broji 71 člana.

Kako se klub brojčano povećavao tako su se pojavljivale i poteškoće oko korištenja terena a naročito prilikom uskrsnih i prvosvibanjskih praznika. U to vrijeme se i rađa prijedlog o izgradnji vlastitih terena. Vezano za to Predsjednik kluba Stevo Miketek, koji je i inicijator ovog prijedloga, uzima si u zadatak da sa Gradom Umagom počne rješavati to pitanje.

Kako klub i dalje nailazi na poteškoće oko korištenja terena, 2001.godine donosi se odluka da se seli na Istraturistove terene u Stela Maris. Promjenom lokacije klub mijenja i naziv u TENIS KLUB „UMAG“ UMAG.

30.0žujka 2001. godine, Gradonačelnik Grada Umaga Vlado Kraljević i Predsjednik našeg kluba Stevo Miketek potpisuju UGOVOR O IZGRADNJI TENISKIH IGRALIŠTA.

Poslove oko pribavljanja dokumentacije za izgradnju terena i dalje vodi Predsjednik kluba Stevo Miketek.

25.09.2002. godine Ured državne uprave u Istarskoj županiji - ispostava Buje, izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU.

Na Skupštini 22.02.2003.godine donosi se povijesna odluka o načinu samofinanciranja izgradnje 6 vlastitih terena, da bi gradonačelnica Floriana Basanesse Radin, predsjednik vijeća Vlado Kraljević i predsjednik kluba Stevo Miketek, uz nazočnost članova kluba i gostiju, 05.03.2003.godine otvorili gradilište tenis terena kod sportske dvorane u Stela Marisu. Tom je prilikom, u svom obraćanju prisutnima, gradonačelnica rekla da je ovo posebna godina za sport Umaga, nadaleko poznatom po tenisu. U tijeku je i izgradnja nove dvorane a ovi će tereni biti još jedan dragulj u svijetu sporta. Predsjednik kluba tom je prilikom u svom govoru napomenuo da su problemi, koji su nas pratili od osnivanja kluba, razlog da se je došlo do ovog trenutka jer će se izgradnjom ovih terena omogućiti tenisačicama i tenisačima, rekreativcima grada Umaga da se nakon završetka radnog vremena i preko vikenda i praznika mogu rekreirati. Novoizgrađeni tereni služit će i mlađim uzrastima uz organizaciju u suradnji sa školama.Ta je ideja bila prihvaćena i od gradskih vlasti kao i od velikog broja naših članova te je tako i došlo do potpisivanja ugovora o gradnji teniskih terena.

28.06.2003.godine, uz nazočnost gradonačelnice Floriane Bassanesse Radin, predsjednika gradskog vijeća Vlade Kraljevića, donatora, članova kluba i drugih gostiju, predsjednik kluba Stevo Miketek otvorio je novoizgrađene teniske terene.

U svom govoru predsjednik kluba zahvalio se svima koji su doprinijeli izgradnji ovih terena. Posebno se je zahvalio članovima kluba i donatorima koji su financirali ovaj projekt. Vrlo važnu ulogu u ovom projektu imala je i gradska uprava, na čelu sa gradonačelnicima Vladom Kraljevićem i Florianom Bassanesse Radin, koji su nas u svakoj fazi pripreme i izgradnje bezrezervno pratili.

Novoizgrađenim terenima klub je djelomično ostvario svoje zamisli. Treba napomenuti da ta investicija nije gotova jer se u planovima predviđa i izgradnja pokrivenih terena.

26.rujna 2003.godine održana je Izborna skupština kluba na kojoj je Stevo Miketek po treći puta izabran za predsjednika kluba. Vladimir Marušić izabran je za tajnika a Darko Rohlik za rizničara.

U razdoblju od 2003 do 2007.godine klub ulaže puno truda na poboljšanju uvjeta boravka u klubu. Uređen je okoliš,kupljen je kontejner, osvijetljena su četiri terena, izgrađeni vanjski tuševi i dr.

01.12.2007.godine održana je Izborna skupština na kojoj je pored izmjene statuta kluba Nenad Buvinić izabran za predsjednika kluba i tako je Stevo Miketek nakon dvanaest godina predsjedovanja predao predsjedničku dužnost.

Klub u 2008.godini broji 178 članova. Osim klupskih takmičenja klub godišnje ima i nekoliko međunarodnih susreta sa klubovima iz Slovenije, Austrije i Italije, kao i sa klubovima iz Hrvatske.